Aktuelnosti

4. web panel – Predlozi za izmene i dopune Zakona o stanovanju

Nastavili smo sa diskusijom i prikupljanjem predloga koje će radna grupa iskoristiti za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. A na ovom, već 4. web panelu, održanom ’online’ 6.4.2021. u 10h, prošlo se kroz neka ključna pitanja, kao što su: ispravno zaključivanje ugovora o upravljanju zgradom, pitanje prekomernih […]

3. Web panel – Predlozi za izmene i dopune Zakona o stanovanju

Nastavili smo sa pripremom svih predloga za izmene i dopune Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (u daljem tekstu „Zakon“) i na tu temu je održan 3. po redu web panel 2. marta 2021. godine. Na ovu temu su diskutovali Marko Arsenijević, pravni stručnjak, vlasnik firme KUĆNI MAJSTOR i redovan predavač u obuci za profesionalne […]

Kakva je konkurencija upravnika zgrada u Srbiji?

Na ovo pitanje najbolje nam se na održanom stručnom seminaru, u četvrtak 18. februara 2021. godine, nadovezala koleginica iz Kraljeva, profesionalna upravnica, nama draga Marija B. ’… Kako ostati normalan sa 85 zgrada na upravljanju, 10 zaposlenih uz rad 24h svaki dan…?’ Poznato je da strategija poslovanja i razvoja firme uveliko zavisi od delovanja i […]

2. web panel – Primena Zakona o stanovanju – predlozi za izmene

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 – u nastavku  Zakon), uspešno se sprovodi i opšte je mišljenje u društvu da je Zakon dobar, ali… To ne znači da Zakon ne treba da se menja i da u njemu nema određenih nedostataka. Veliki je broj predloga među profesionalnim upravnicima, […]

Održan 1. Web panel – Osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Pokazalo se veliko interesovanje za prvi u nizu BESPLATNIH web panela i stvoren je neki krug profesionalnih upravnika koji međusobno komuniciraju i sarađuju. Novi tip edukacije je učesnicima, u kratkim crtama, doneo osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016, u daljem tekstu „Zakon“), kao i odgovore na određene nedoumice. […]

Novi oblik edukacije profesionalnih upravnika

Dosadašnje edukacije Temelji za profesionalno upravljanje stambenim zajednicama, definisani su u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020), kao i u drugim vezanim zakonima i propisima. Međutim, za praktičnu primenu potrebno je puno truda i znanja. U tom smislu, naše preduzeće LCS Soft d.o.o. i naš partner BEOHOME d.o.o. […]

Održan 9. stručni seminar Sudska praksa i mišljenja ministarstava

Sudska praksa odraz je stvarnosti svakodnevnog rada upravnika stambenim zajednicama jer pravi primeri iz prakse najbolje pokazuju kakve sve situacije mogu da se dogode i kako da se reše. Upravo zato upravnicima je interesantno da vide i prouče što više takvih primera kako bi se što kvalitetnije bavili svojim poslom. Šta je sve neophodno za […]

9. stručni seminar Sudska praksa i mišljenja ministarstava

U profesionalnom upravljanju stambenim zajednicama, neophodno je voditi se Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon) i sve raditi u skladu sa njim. Međutim, veliki je broj nedoumica u vezi toga kako treba raditi, koje su obaveze organizatora prof. upravljanja, koje su odgovornosti stambene zajednice, a […]

Održan 8. stručni seminar Efikasna naplata potraživanja

U moru različitih rizika sa kojima se suočavaju Organizatori profesionalnog upravljanja, posebno se izdavaja rizik od nemogućnosti naplate potraživanja. Njegov „udar“ na upravljanje stambenim zajednicama se ne može izbeći, ali se može znatno ublažiti. Za sve one koji su bili zainteresovani za to kako sistem efikasne naplate treba da izgleda, u utorak, 8. septembra virutelno […]

8. stručni seminar Efikasna naplata potraživanja

U profesionalnom upravljanju stambenim zajednicama, nemogućnost naplate svojih potraživanja predstavlja značajan problem. Neefikasan sistem naplate potraživanja onemogućava da optimalno raspolažete novcem na računima zgrada, a takav sistem šteti odgovornim stanarima i vlasnicima posebnih delova. Da li znate kako bi taj sistem trebalo da izgleda i koje sve procedure sadrži? Saznajte kako efikasno naplatiti svoja potraživanja […]