Aktuelnosti

Održan 1. Web panel – Osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Pokazalo se veliko interesovanje za prvi u nizu BESPLATNIH web panela i stvoren je neki krug profesionalnih upravnika koji međusobno komuniciraju i sarađuju. Novi tip edukacije je učesnicima, u kratkim crtama, doneo osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016, u daljem tekstu „Zakon“), kao i odgovore na određene nedoumice. […]

Novi oblik edukacije profesionalnih upravnika

Dosadašnje edukacije Temelji za profesionalno upravljanje stambenim zajednicama, definisani su u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020), kao i u drugim vezanim zakonima i propisima. Međutim, za praktičnu primenu potrebno je puno truda i znanja. U tom smislu, naše preduzeće LCS Soft d.o.o. i naš partner BEOHOME d.o.o. […]

Održan 9. stručni seminar Sudska praksa i mišljenja ministarstava

Sudska praksa odraz je stvarnosti svakodnevnog rada upravnika stambenim zajednicama jer pravi primeri iz prakse najbolje pokazuju kakve sve situacije mogu da se dogode i kako da se reše. Upravo zato upravnicima je interesantno da vide i prouče što više takvih primera kako bi se što kvalitetnije bavili svojim poslom. Šta je sve neophodno za […]

9. stručni seminar Sudska praksa i mišljenja ministarstava

U profesionalnom upravljanju stambenim zajednicama, neophodno je voditi se Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon) i sve raditi u skladu sa njim. Međutim, veliki je broj nedoumica u vezi toga kako treba raditi, koje su obaveze organizatora prof. upravljanja, koje su odgovornosti stambene zajednice, a […]

Održan 8. stručni seminar Efikasna naplata potraživanja

U moru različitih rizika sa kojima se suočavaju Organizatori profesionalnog upravljanja, posebno se izdavaja rizik od nemogućnosti naplate potraživanja. Njegov „udar“ na upravljanje stambenim zajednicama se ne može izbeći, ali se može znatno ublažiti. Za sve one koji su bili zainteresovani za to kako sistem efikasne naplate treba da izgleda, u utorak, 8. septembra virutelno […]

8. stručni seminar Efikasna naplata potraživanja

U profesionalnom upravljanju stambenim zajednicama, nemogućnost naplate svojih potraživanja predstavlja značajan problem. Neefikasan sistem naplate potraživanja onemogućava da optimalno raspolažete novcem na računima zgrada, a takav sistem šteti odgovornim stanarima i vlasnicima posebnih delova. Da li znate kako bi taj sistem trebalo da izgleda i koje sve procedure sadrži? Saznajte kako efikasno naplatiti svoja potraživanja […]

Održan seminar Osiguranje stambene zgrade i odgovornosti za upravljanje

Novi, sedmi po redu seminar pod nazivom Osiguranje stambene zgrade i odgovornosti za upravljanje, uspešno je održan 14.7.2020. godine. I ovoga puta seminar je održan ’online’, usled trenutne situacije sa pandemijom. Pokazalo se da je seminar bio kvalitetan, a stručna tema je učesnike neprestano držala prisutnim i aktivnim. Tradicionalno, seminar je svojim izlaganjem otvorio gospodin […]

Uspešno održana 18. eRadionica – WEBinar

Veoma uspešno je održana već 18-ta po redu radionica, ali prvi put kao WEBinar, odnosno „online“. Oko 40 učesnika je prisustvovalo ovoj, na kraju se pokazalo, veoma uspešnoj eRadionici gde su prisutni pratili sve što su predavači prezentovali i pričali i, naravno, postavljali veliki broj pitanja pisanim putem. Odgovori na pitanja dobijeni su na kraju […]

18. eRadionica/Webinar – Upravljanje i održavanje zgrada prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji

Prva radionica u vidu Webinara, a ukupno 18. na temu Upravljanja i održavanja zgrada prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji, biće održana 20.5.2020. godine, putem aplikacije Zoom. Tokom eRadionice prodiskutovaćemo o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl. Glasnik RS’ 104/2016) i drugih propisa u praksi, napravićemo rezime nekih od obrađenih tema […]

Pomoć države u doba korone

Vlada Srbije usvojila je Uredbu kojom je omogućena pomoć svakom privrednom subjektu koji posluje na teritoriji Srbije, a među njima su i Organizatori profesionalnog upravljanja, koji su takođe pogođeni novonastalim stanjem. Kako je naglašeno, zaposleni širom Srbije mogu već 6. maja, na svojim računima, očekivati minimalac od 30.022 dinara. Odnosno, do 5. maja će se […]