Finansijsko poslovanje stambenih zajednica

3. stručni seminar za upravljanje stambenim zajednicama održan je u utorak 21. maja 2019. godine u punoj dvorani B Hotels-a. Tema Finansjisko poslovanje stambenih zajednica privukla je više od 30 učesnika iz cele Srbije. Seminar je ugostio brojne stručne predavače i goste. Diskusiju su pokrenuli gospođa Vera Lončar, vlasnik firme Account d.o.o. i predavač na mnogim seminarima na temu finansija i knjigovodstva u Privrednoj Komori Srbije, Marko Arsenijević, iz preduzeća Kućni majstor, predavač i ispitivač za sertifikaciju profesionalnih upravnika pri Privrednoj komori Srbije i član Upravnog odbora udruženja Inicijative za kvalitetnije stanovanje, Stevan Novković, predsednik Upravnog odbora Inicijative za kvalitetnije stanovanje, te Rade Ignjatović, Mario Erceg i Uglješa Šunjevarić iz preduzeća LCS Soft.

Seminar je pokazao da je ova tema itekako aktuelna u Srbiji i da je ovaj seminar doneo dosta dobrih informacija i da je više nego opravdao očekivanja. Naime, već na samom početku seminara pokrenuta je stara tema o tome kako se pri registraciji stambene zajednice upisuje profesionalni upravnik, dok samo upravljanje de facto vodi Organizator profesionalnog upravljanja. Predavač je naveo da je praksa takva da Organizator sebi dozvoljava da promeni profesionalnog upravnika (zbog dužeg izostanka, davanja otkaza i sl.), naravno ako je SZ saglasna s takvom klauzulom u ugovoru o poveravanju poslova upravljanja. Ovakva praksa ima svoje opravdanje ali sigurno bi bilo bolje da je to i zakonski uređeno na odgovarajući način.

Zatim, saznali smo i za novitet na tržištu – Organizatori profesionalnog upravljanja proširuju svoju primarnu delatnost i na promet nekretnina, vođeni logikom da niko ne može bolje poznavati zgrade u kojima prodaju stanove.

Novost, i to pozitivna, je da su na tržištu polako počeli da se pojavljuju i novi igrači – osiguravajuća društva.

Podelili smo i informaciju o tome da je u nekim mestima u Srbiji i inspekcija uveliko počela sa radom.

Što se tiče same stručne teme seminara, fokus je bio na predaji poreskog bilansa i poreske prijave, gde je jasno naglašeno da u tim slučajevima treba navesti što više rashoda (naravno stvarnih), kako bi za stambenu zajednicu bila učinjena što veća usluga, a to je da manje plate porez. Takođe je navedeno da je izvode od banaka neophodno čuvati, ili u papirnoj ili elekronskoj formi. Jedan od saveta je i da je dobro da se svaki dokument skenira i čuva u elekronskoj formi, pogotovu ako se ti skenirani dokumenti čuvaju u softveru.

Glavna polemika povela se oko toga da li upravnik treba da ima naknadu, iako u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada izričito piše da može, ako ima Ugovor o delu. Naime, došlo se do vrlo interesantnog pitanja, a to je da li se onda takav upravnik smatra profesionalcem? Da li bi se time izgubio pojam Organizatora profesionalnog upravljanja i potreba za njima? Svakako treba istaći i mišljenje svih učesnika seminara da bi bilo daleko jednostavnije i efikasnije da se za sve vrste naknada vode kako jedna stavka tj. jedan zajednički fond npr. Sredstva stambene zajednice (SSZ), a da se način trošenja prati analitički po stvarnim vrstama (hitne intervencije, tekuće održavanje, investiciono održavanje i dr.).

Koliko je seminar bio dobar, pokazuje i činjenica da se i po njegovom završetku još dosta razgovaralo i polemisalo o aktuelnoj temi i da se u dvorani ostalo mnogo duže od predviđenog.

Najavljujemo sledeći seminar 03. septembra 2019. godine. Više o tome pogledajte OVDE

Prema najavama kolega iz INICIJATIVE ZA KVALITETNIJE STANOVANJE, uskoro (do kraja juna) možemo očekivati i održavanje ’Druge Konferencije o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u praksi’.