Kako izgraditi uspešnu firmu za profesionalno upravljanje

Ponovo je uspešno održan još jedan stručni seminar, ovaj put na temu – Kako izgraditi uspešnu firmu za profesionalno upravljanje. Zbog interesovanja učesnika, seminar je održan u B Hotelu na Novom Beogradu, u utorak 26.11.2019. godine u našem standardnom terminu od 10.30h do 15h.

Ova stručna tema je ostvarila ono što je i obećavala, a to je da su učesnici sa seminara otišli sa novim znanjem i aktuelnim informacijama. A takva znanja mnogo će im značiti, kako u izgradnji svojih firmi u uspešne kompanije, tako i u samom poslu profesionalnog upravljanja i pružanju boljih usluga svojim klijentima, a ti klijenti su stanari i vlasnici posebnih delova u stambenim zajednicama.

Ovu temu stručno je obradio gospodin Boris Vukić, ekspert za razvoj porodičnih firmi i direktor kompanije ADIZES iz Novog Sada. Gomila različitih ’dogodovština’ i zanimljivih priča iz prakse, pomogle su učesnicima da bolje razumeju svoju poziciju, kao i poziciju svoje firme u ciklusu razvoja preduzeća. Zaključeno je da su Organizatori profesionalnog upravljanja mahom firme koje su na samom početku svoga razvoja i da je neophodno da mukotrpno rade i prikupljaju nove klijente kako bi opstali na tržištu.

U kasnijim izlaganjima, svoje iskustvo, iz ugla osnivača, podelili su Stevan Novković (direktor i jedan od osnivača firme „Beohome Tim“ d.o.o.) i Marko Arsenijević (direktor i osnivač firmi „Kućni Majstor“ u Novom Sadu i „Profesionalac Upravnik“ u Beogradu). Takođe, učesnici su saznali i kako je to biti menadžer jedne kompanije, a takav ugao viđenja izložio im je naš kolega Tomislav Knežević (generalni menadžer prodaje i marketinga u firmi „Libusoft Cicom“d.o.o.).

Kao što tradicija nalaže u našim okupljanjima, učesnici su naveli i probleme iz prakse profesionalnog upravljanja sa kojima su se susreli. To su uglavnom sve problemi sa kojim se gotovo svakodnevno bave i redovno su tema na našim radionicama i seminarima:

  • Nedovoljno shvatanje stanara o poslu upravljanja
  • Preveliki zahtevi stanara, uz očekivanja da se već ujutru probude u ’novoj’ zgradi
  • Nemogućnost organizovanja poslova na zgradi
  • Problem sprovođenja odluka u prinudnoj upravi
  • Upravnici kao nelojalna konkurencija
  • Nedostatak sudske prakse

Ovakvo ponavljanje istih problema samo ukazuje na to da je posao profesionalnog upravljanja u Srbiji i dalje u uvodnoj fazi i da se i dalje čeka na pravu primenu Zakona o stanovanju i održavanju („Sl. Glasnik RS“, br. 104/2016).

Naravno, na kraju je opisano i prezentovano softversko rešenje koje u potpunosti podržava rad profesionalnih upravnika i olakšava njihov posao.

Na ovome nećemo stati, i već je utvrđen datum održavanja narednog stručnog seminara „Program održavanja zgrade“, a to je 04.02.2020. godine. Zato, pratite nas na sajtu, kao i na FB-u.