Održan 9. stručni seminar Sudska praksa i mišljenja ministarstava

Sudska praksa odraz je stvarnosti svakodnevnog rada upravnika stambenim zajednicama jer
pravi primeri iz prakse najbolje pokazuju kakve sve situacije mogu da se dogode i kako da se reše. Upravo zato upravnicima je interesantno da vide i prouče što više takvih primera kako bi se što kvalitetnije bavili svojim poslom.
Šta je sve neophodno za stambenu zajednicu da bi bila stranka u postupku i uloga profesionalnog upravnika u svemu tome, važnost Kodeksa poslovnog morala organizatora profesionalnog upravljanja, odgovornost stambene zajednice za oštećenja vozila usled pada snega i leda, kakva dokumentacija je neophodna ukoliko dođe do primopredaje, koji su bitni elementi kod procesa utuživanja… To su samo neka od pitanja koja muče profesionalne upravnike i zbog svega toga, u utorak 17. novembra virtuelno je održan stručni seminar na temu Sudske prakse i mišljenja ministarstava.
Opšti utisak je da je seminar bio odličan jer je bilo pregršt dobrih tema i diskusija, a učesnici su dobili odgovore na sva pitanja koja su postavili. Međutim, jedan od glavnih zaključaka je da se praksa razlikuje od jedne opštine do druge, a do toga se došlo na osnovu velikog broja primera koji su učesnicima predstavljeni od strane naših stručnih predavača.
Već slede pripreme za naredne edukacije i ovim putem najavljujemo stručni seminar koji će biti održan u utorak 9. februara 2021. godine.