Održan radni sastanak korisnika USZ programa

Dana 12. decembra 2017. godine održan je zanimljiv radni sastanak korisnika USZ programa na kojem su razmatrana aktuelna pitanja praktične primene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl.Glasnik RS’, broj 104/2016):

  1. Stanje registrovanja Stambenih zajednica (do 6.12.2017. godine preko 5.300 od toga gotovo 95% u statusu ‘upravnika’ i oko 5% u statusu ‘profesionalne uprave’),
  2. Stanje kod organizatora profesionalnog upravljanja i uočeni oblici konkurencije na terenu,
  3. Objedinjena naplata i mogućnosti uključenja novih organizatora profesionalnog upravljanja, kao i briga organizatora za formiranje svojih baza podataka. Poseban osvrt na dolazeće propise iz domena zaštite ličnih podataka (GDPR),
  4. Oblik vođenja knjigovodstva zgrada – analitički po vrstama naknada (tekuće održavanje, investiciono održavanje, naknada za upravljanje), ili zajednički za sve vrste uz naglasak na važnost izrade i izvršenja ‘planova održavanja zgrada’,
  5. Stanje sa licenciranjem profesionalnih upravnika, problemi sa JLS kod isticanja zamerki oko potpisa ovlašćenog lica (ispred organizatora) na Ugovor o poveravanju poslova upravljanja,
  6. Praćenje trenda registrovanja organizatora u sistemu PDV-a ili izvan da bi bili jeftiniji na tržištu,
  7.  Stanje oko prinudne uprave i opasnosti da definisani iznosi naknada (Pravilnikom i mišljenjem nadležnog Ministarstva), mogu usmeriti zgrade na prinudnu upravu,
  8. Šarolikost i upitna pravednost određivanja visina naknada kroz obračune po m2 odnosno po broju posebnih delova (uz Zakonsku otvorenu mogućnost da se to svede na jedno ili drugo),
  9. Opravdanost i potrebe da neki organizatori omoguće uplate na svojim blagajnama (smanjenje troškova platnog prometa za građane),
  10. Ostale teme (SW podrške za ‘upravnike’ i ‘organizatore profesionalnog upravljanja’, novi oblici organizovanja kroz model ‘upravnik plus’, pripreme za Drugu konferenciju o primeni Zakona, i dr).

Dana 13. decembra 2017. godine, u B Hotelsu na Novom Beogradu, održana je Radionica, već šesta po redu, na temu – Upravljanje i održavanje zgrada prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji – profesionalno upravljanje, na kojem je učestvovalo 13 učesnika. Radionica je odlično prihvaćena od učesnika. Primećen je sve bolji kvalitet u radu, što je rezultat povećanja znanja i sve više praktičnih pitanja s terena s obzirom da je primena Zakona u punom jeku.

Na radionici su praktično prikazane i komentirane formule za izračun minimalnih iznosa, prema objavljenim kriterijumima, za: investiciono održavanje, tekuće održavanje i za upravljanje. Zbog zanimanja učesnika, ponovo su prezentovana ‘Regionalna iskustva na upravljanju i održavanju zgrada’, kao i sam USZ softver za podršku rada organizatora profesionalnog upravljanja. Još jednom je potvrđeno da je kompleksno sagledana i obrađena cela materija profesionalnog upravljanja, sa velikim brojem funkcionalnosti programa.

Zbog sve većeg interesa LCS Soft će ubaciti još neke termine u planu edukacije (npr. u Nišu za 23. januar 2018. godine).