Pomoć države u doba korone

Vlada Srbije usvojila je Uredbu kojom je omogućena pomoć svakom privrednom subjektu koji posluje na teritoriji Srbije, a među njima su i Organizatori profesionalnog upravljanja, koji su takođe pogođeni novonastalim stanjem.

Kako je naglašeno, zaposleni širom Srbije mogu već 6. maja, na svojim računima, očekivati minimalac od 30.022 dinara. Odnosno, do 5. maja će se znati koja tačno preduzeća od prijavljenih imaju pravo na državnu pomoć, nakon čega će odmah krenuti i isplata minimalca na namenske račune poslodavaca i isplata ide u 3 rate – maj, jun i jul. Naravno, odmah po uplati, poslodavci će moći da isplate zaposlenima ovu minimalnu zaradu.

Kako bi se izbegle moguće zloupotrebe i mogućnost da poslodavci novac ne daju radnicima, država će minimalac uplatiti na novootvorene namenske račune nazvane COVID 19, sa kojih novac mora da bude isplaćen. Novac sa ovog računa nemoguće je prebaciti na redovne račune firme. Takođe, država je predvidela, i da ukoliko poslodavac ne utroši dobijen novac, ta ista sredstva mora da vrati u državni budžet.

Većina firmi će platu u ovom periodu isplatiti u dva dela, odnosno jedan deo će biti državni minimalac, a drugi – ostatak do punog iznosa zarade.

Takođe, Vlade je ovom Uredbom vrlo precizno definisala koji zaposleni će za april, maj i jun od države dobiti oko 90.000 dinara. Na to imaju pravo radnici koji su prijavljeni i koji imaju ugovor o radu, na određeno ili neodređeno vreme.

Oni privredni subjekti koji su u momentu stupanja na snagu ove uredbe imali otvorene tekuće račune kod više banaka, bili su dužni da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.

Ovom uredbom je navedeno i da pravo na isplatu minimalca imaju i udruženja i neprofitne organizacije. Njima pripadaju i stambene zajednice, kojima su već automatski otvoreni namenski računi. Međutim, stambena zajednica kao udruženje građana nema zaposlene, a time ne može ni iskoristiti ova sredstva.

Bitna je stavka da je firma osnovana pre 15. marta ove godine, i da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a za vreme vanrednog stanja, uz uslov da od 15. marta 2020. do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020.

Pritom, pravo na minimalac nemaju lica angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

Za pomoć se prijavljuje isto kao da se traži odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade do 04.01.2021. godine. Dakle, pri popunjavanju ove prijave, staviće se ovaj datum.