Zamena profesionalnog upravnika od strane organizatora

Uz značajno angažovanje LCS Soft d.o.o. (bez ikakve naknade za učesnike), uspeli smo održati kontinuitet u edukacijama profesionalnih upravnika. Tako je, nakon novosadske 12. radionice održane 22. maja, u Beogradu 23. maja 2018. godine održana i 13. radionica. Na svim dosadašnjim radionicama edukaciju je prošlo preko 150 učesnika, uglavnom profesionalnih upravnika, upravnika kao i organizatora profesionalnog upravljanja.

Rezultati izneseni u sprovedenim anketama pokazuju veliko zadovoljstvo učesnika sa obrađenim temama i sadržajem radionica (primer ANKETE u nastavku članka). Većina učesnika ističe da je dobro ili u potpunosti upoznata sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl.Glasnik RS’, broj 104/2016), ali istovremeno misli da će primena Zakona ići teško odnosno da će ići ‘ako neko povuče – država, JLS, upravnici’. Zanimljivi su i odgovori na 17. pitanje – ‘Smatrate li da će samoorganizovanje zgrada (preko upravnika – lice/komšija iz zgrade) bitno oduzeti posao organizatorima profesionalnog upravljanja?’ Na to pitanje većina učesnika odgovara da će to biti samo u početnom periodu i da se već sada oseća na terenu odustajanje od običnog upravnika (previše obaveza i odgovornosti), i prelazak na profesionalno upravljanje (što na kraju sve više pokazuju i brojke kod registrovanja SZ, gde je već sada preko 25% SZ odabralo profesionalno upravljanje).

Jedno od pitanja, koje se u zadnje vreme sve više postavlja, jeste i pitanje zamene profesionalnog upravnika od strane samog organizatora. Naime, iz više razloga (bolest, nekvalitetan rad, odlazak iz firme, …), organizator profesionalnog upravljanja ima potrebu da promeni svog zaposlenog, kao profesionalnog upravnika na određenoj zgradi. Kako je potpisnik Ugovora o upravljanju zgradom ovlašćeno lice organizatora profesionalnog upravljanja s jedne strane, a na temelju odluke o poveravanju poslova upravljanja (član 42. Zakona) stambene zajednice s druge strane, to kolega Zoran Naumović iz HUSET group d.o.o. iz Čačka, pita nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – kako se u takvim situacijama postaviti. Odgovor Ministarstva se oslanja na 42. i 44. član Zakona (koji govori o potrebi odlučivanja 2/3većine kao i potrebi obaveštavanja svih vlasnika posebnih delova pisanim putem). Nadalje, Ministarstvo daje preporuku da ugovore koje organizatori profesionalnog upravljanja sklapaju sa stambenim zajednicama trebaju sadržavati i odredbe koje se tiču mogućih zamena profesionalnih upravnika koji su zaposleni kod organizatora profesionalnog upravljanja.

ANKETA za prezentaciju USZ-SR 2018-5