Održana Prva konferencija o primeni Zakona o stanovanju

U organizaciji Privredne komore Srbije i Udruženja organizatora profesionalnog upravljanja – Inicijative za kvalitetnije stanovanje (IZKS), u utorak 14. novembra 2017. godine u Privrednoj komori Srbije održana je Prva konferencija o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u praksi. Konferencija je bila namenjena svim zainteresovanim vezano za delatnost profesionalnog upravljanja, a obrađene su mnoge aktuelne teme. Posebno izdvajamo:

  • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl.glasnik RS’ 104/2016) – cilj donošenja i pripremne radnje za kvalitetnu primenu
  • Očuvanje stambenog fonda u lokalnim zajednicama i edukacija profesionalnih upravnika
  • Profesionalno upravljanje zgradama – organizovanje kao bitna komponenta kvalitetnijeg rada delatnosti i podizanje standarda upravljanja zgradama
  • Okrugli sto/panel rasprava – Kako do kvalitetnijeg upravljanja zgradama u Srbiji
  • Primena zakona u praksi – region i Srbija

Direktor naše firme, Rade Ignjatović, održao je predavanje na kojem je izneo iskustva iz Hrvatske gde je slična zakonska regulativa ušla u primenu pre skoro 20 godina.

Više informacija o održanoj Konferenciji možete pronaći na sledećim linkovima: