Izazovi u upravljanju stambenim zajednicama

Tokom upravljanja stambenim zajednicama, profesionalni upravnici se susreću sa velikim brojem različitih izazova. Svi ti izazovi iziskuju veliki trud, a i dobru softversku podršku.

Naime, jedan od izazova, sa kojima se susreću profesionalni upravnici, jesu velika dugovanja stambenih zajednica u ranijem periodu i kako to sve izmiriti i na koji način. Obzirom da su se takva dugovanja dogodila u ranijem periodu, odnosno dok stambena zajednica nije bila na upravljanju kod konkretnog Organizatora profesionalnog upravljanja, postavlja se pitanje da li se, za takva dugovanja, stanarima dostavljaju uplatnice ili računi.

Šta predstavlja uplatnica, a šta račun, i kako je sve to rešeno saznajte više u novoj studiji slučaja, koju možete da pročitate ovde.